PUMPTRACK

pumptrack

Pumptrack je uzavřený uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, tvořený vlnkami a klopenými zatáčkami.Vratislavický pumptrack má perkový povrch a je složen ze dvou zrcadlově shodných částí. Umožňuje tak pořádání závodů. Princip jízdy na pumptracku spočívá v tzv. pumpování, kdy cyklista pomocí práce s vlastním těžištěm udržuje nebo dokonce zvyšuje svoji rychlost.